DISPLAYS

Vi producerer unikke displayløsninger som er med til at løfte dit salg i butikken. Løsninger som skaber overskuelighed over sortiment, sammenhørighed mellem produkter og ikke mindst viser relevant information om brugen af dit produkt.

VI TÆNKER PÅ DET HELE NÅR VI UDVIKLER DIN LØSNING

Vi hjælper dig med at afklare hvad er den bedst løsning for dig og dit produkt med spørgsmål som disse:

Hvilket marked er vi på?
I hvilket miljø skal displayet fungere?
Hvad skal der til for at skabe stor opmærksomhed?
Hvordan får vi synergi med andre kampagnetiltag?
Hvordan distribuerer vi displayet billigst?
Særlige krav til forpakning?
Er der materialer vi skal undgå f.eks pga. af miljø?

VI PRODUCERER DISPLAYS I EN BRED VIFTE AF MATERIALER

Vi arbejder med en bred vifte af materialer og kombinerer dem gerne med forskellige former for printet kommunikation, produkt- og farveprøve etc. Vi arbejder blandt i: 

Karton, bølgepap og Reboard
Plast og opskummet PVC plader
Metal og akryl
Træplader, finér og OSB

SKRÆDDERSYEDE SHOP-IN-SHOP LØSNINGER SOM LØFTER SALGET

Produktdisplays skal skabe overskuelighed over sortiment, sammenhørighed mellem produkter og ikke mindst viser relevant information om brugen af dit produkt.

Et display skræddersyet til dit produkt løfter dit produkt tættere på forbrugeren og bringer det “foran” konkurrenternes produkter. Vi designer displayet til at forstærke de signaler du ønsker at kommunikere.

"Hos os kan du få hjælp til at udvikle den helt rigtige skræddersyede displayløsning, der både profilerer dit produkt og skaber mersalg i butikken."

VI HJÆLPER DIG - FRA IDE TIL MONTAGE 

DISPLAY LØSNINGER

Viser alle 3 resultater